Hướng dẫn cài đặt PHP Selector trên VestaCP

571
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Để cài đặt php-selector sử dụng nhiều phiên bản PHP cho VestaCP. bạn cần đăng nhập vào server với quyền root
Thực hiện lệnh sau:

yum install git
cd /tmp/
git clone https://github.com/Skamasle/sk-php-selector.git
cd sk-php-selector
chmod +x sk-php-selector2.sh
bash sk-php-selector2.sh php55 php56 php70 php71 php72

Quá trình cài đặt
select php
Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn đăng nhập vào VestaCP => chọn WEB => Web TemplateHTTPD => Chọn phiên bản php

select php version

Xem thêm bài viết liên quan đến VestaCP:

Chúc bạn thực hiện thành công!