Hướng dẫn SSH vào VPS

192
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Xin chào, bài viết hôm nay mình xin hướng dẫn ssh vào VPS, có rất nhiều công cụ để ssh như: Putty, WinCSP, Xshell.. và dưới đây mình dùng putty.

Bước 1: Mở Putty lên và nhập IP VPS mặc định là Port 22

ssh 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Chọn Yes và nhập user/pass
User ở đây măc định là root password ở linux sẽ không hiện ra bạn cứ nhập từ từ và chính xác váo, có thể copy và click chuột phải vào khung để Paste

ssh 3