Hướng dẫn tạo và sử dụng Alias command Linux

193
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

ẢNH ĐẠI DIỆN Ở TRÊN CHỈ ĐỂ VUI THÔI NHÉ, MỌI NGƯỜI ĐỪNG THỬ SẼ XÓA SẠCH TẤT CẢ ĐẤY

Giới thiệu

Alias command rất hữu ích khi hoạt động gỏ lệnh nhanh trong Linux. Bạn có thể sử dụng alias để chạy một lệnh nhớ dài hoặc khó với một từ đơn giản.

Có hai loại Alias là tạm thời và vĩnh viễn. Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn sử dụng cả 2 loại. Tất cả các lệnh đều hoạt động được trên Ubuntu, CentOS / RHEL.

Về Alias tạm thời rất dễ dàng để tạo và xóa, nhưng chúng sẽ bị mất sau khi đóng lại hoặc khởi động lại hệ thống.

Để xem tất cả Alias bạn có thể nhập lệnh như sau

 How to create alias linux

[root@sv1 ~]# alias

Hoặc

[root@sv1 ~]# alias -p

Các alias có sẳn được hiển thị

alias cp='cp -i'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias mv='mv -i'
alias rm='rm -i'
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'

1. Tạo Alias tạm thời

alias alias_name=’command’

Ví dụ:

[root@sv1 ~]# alias disk='df -h' 

Thông tin được hiển thị như sau

[root@sv1 ~]# 
[root@sv1 ~]# alias disk='df -h' 
[root@sv1 ~]# 
[root@sv1 ~]# 
[root@sv1 ~]# disk
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/ploop31613p1 30G 12G 17G 42% /
devtmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /dev
tmpfs 1.5G 42M 1.5G 3% /dev/shm
tmpfs 1.5G 168K 1.5G 1% /run
tmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 308M 0 308M 0% /run/user/0

2. Tạo Alias vĩnh viễn

Để xác định Alias vĩnh viễn, bạn phải thêm nó vào tệp ~ / .bashrc. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm một tệp riêng cho tất cả các Alias (~ / .bash_aliases) nhưng để tệp này hoạt động, bạn phải nối các dòng sau vào cuối tệp ~ / .bashrc

Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn thêm alias vào file, bằng cách mở file /$HOME/.bashrc và thêm vào alise bạn cần tạo sau đó lưu lại bằng lệnh :wq

Ở đây mình tạo

  • disk = df -h
  • cc = clear
  • top = top -c

Có nghĩa khi mình nhập disk sẽ hiển thị xem dung lượng, nhập cc sẽ xóa màn hình

[root@sv1 ~]# vi /$HOME/.bashrc

 How to create alias linux

Sau đó áp dụng bằng lệnh

[root@sv1 ~]# source /$HOME/.bashrc

 How to create alias linux
Bây giờ bạn có thể test thử rồi nhé

 

Chúc bạn thực hiện thành công!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments