Hướng dẫn thêm một website mới/addon domain aaPanel

187
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Sau khi đã cài đặt xong Control aaPanel ơ bài 1. Tiếp tục series aaPanel ở bài này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện addon/thêm một domain mới vào control để bắt cầu quá trình khởi tạo, cài đặt một website hoàn chỉnh.

Để thêm domain bạn truy cập vào Website => Add site như ảnh minh hoạ bên dưới.

Hướng dẫn cài aaPanel lên máy chủ Linux

aapanel create website 1

Tại giao diện bên dưới, bạn thực hiện thêm vào domain mới nhé. Mình sẽ chú thích một vài thông số quan trọng để bạn nắm.

  • Domain: Tên miền website bạn cần sử dụng, bạn nên thêm cả www và non-www (mỗi tên miền là một dòng khác nhau).
  • Description: Mô tả của website, mặc định nó ghi tên miền website vào và bạn có thể sửa lại.
  • Root directory: Thư mục gốc của website này trên máy chủ, bạn nên để nguyên.
  • FTP: Nếu bạn muốn tạo một tài khoản riêng FPT cho website này thì chọn Create.
  • Database: Nếu bạn muốn tạo một database riêng cho website này thì chọn Create, hoặc có thể tạo sau.
  • PHP Version: Phiên bản PHP dành cho website, bạn có thể cài thêm phiên bản PHP tại mục App Store trong AAPanel.

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin bạn nhấn Submit để hoàn tất.

aapanel create website 2

Ngay bây giờ sẽ hiện thông báo Succesfully như vậy là đã hoàn tất, bạn cần lưu giữ lại các thông tin đã tạo để phục vụ cho việc Thiết lập website ở những bài tiếp theo.

aapanel create website 3

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments