Cách tự động dọn rác máy tính trên Windows 10

51
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Tự động dọn rác máy tính hỗ trợ người dùng Windows không cần sử dụng các ứng dụng mà thiết bị vẫn có thể tự động xoá giúp bạn.

cach tu dong don rac tren may tinh windows 1

Để tự động dọn rác máy tính, xóa file rác trên Windows 10 thực hiện như sau:

1. Tạo file batch tự động xóa dữ liệu rác.

Bước 1: Mở Notepad.

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 10

Bước 2: Nhập mã.

rd %temp% /s /q

md %temp%

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 101

Bước 3: Save file lại với tên:

%appdata%microsoftwindowsstart menuprogramsstartupcleantemp.bat

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 102

​Save file

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 103

Đặt tên file: 

%appdata%microsoftwindowsstart menuprogramsstartupcleantemp.bat

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 105

Chọn Save

Bước 4: Khởi động lại máy để Btach File tự động xóa file rác.

Sau này mỗi khi khởi động lại máy, Batch File sẽ tự động xóa file.

2. Tự động dọn dẹp thùng rác khi khởi động máy.

Bước 1: Mở Run (Windows+R).

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 1010

Bước 2: Nhập lệnh Shell:startup >> OK.

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 1020

Bước 3: Nhấn chuột phải >> tạo shortcut.

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 1040

Bước 4: Nhập:

cmd.exe /c “echo Y|PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin”

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 106

Bước 5: Chọn Next >> Đặt tên “Empty Recycle bin”.

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 108

Bước 6: Chọn Finish.

cach tu dong don dep may tinh, xoa cac file rac tren win 107777

Như vậy sau mỗi lần khởi động, máy sẽ tự động xóa các file rác còn trong Recycle Bin.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments