CyberPanel Not Working After Reboot VPS OpenVZ

462
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

CyberPanel Not Working After Reboot VPS OpenVZ CyberPanel là một Control Panel phổ biến hiện hiện, tuy nhiên không thể tránh khỏi một số lỗi như sự ổn định, hoạt động trên OpenVZ 6 hoặc OpenVZ 7

Bạn cài đặt hoạt tất CyberPanel thực hiện reboot lại máy chủ dẫn đến máy chủ không hoạt động được nữa, tất cả các services đề down và ping cũng không đến.

Vấn đề do đâu: Vấn đề là tmp failed to mount

* tmp.mount loaded failed failed /tmp

Vấn để chỉ được khắc phục khi.

Bạn là người quản lý VM đó, nếu là người mua lại thì hãy liên hệ nhà cung cấp.

Bước 1: Đăng nhập vào SolusVM (hoặc một VPS management panel nào đó) => Virtual Serves => Chọn CyberPanel của bạn => Quản lý

Bước 2: Truy cập vào Console của VM và tạo một Session mới và kết nối SSH vào

Bước 3: Thực hiện chạy các lệnh sau

service network restart
Output 

Restarting network (via systemctl): Job for network.service canceled.
systemctl --failed

Output

UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
* tmp.mount loaded failed failed /tmp
* systemd-sysctl.service loaded failed failed Apply Kernel Variables
* systemd-vconsole-setup.service loaded failed failed Setup Virtual Console
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
3 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Tiếp đến bạn truy cập vào file fstab xóa hoặc # 2 dòng sau

vi /etc/fstab
# /usr/.tempdisk /tmp ext4 loop,rw,noexec,nosuid,nodev,nofail 0 0
# /tmp /var/tmp none bind 0 0

Bây giờ bạn hãy reboot lại máy chủ CyberPanel thử xem nào.

Lưu ý nhỏ: Sau khi thực hiện cài đặt xong CyberPanel trên OpenVZ bạn hãy comment 2 dòng trên luôn nhé!

Tài liệu tham khảo: https://forums.cyberpanel.net/discussion/1760/cyberpanel-not-work-after-reboot-vps

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments