Trang chủ Mail Server Danh sách port POP3 & SMTP Email Server

Danh sách port POP3 & SMTP Email Server

57
0
Chia sẻ
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Default Ports:

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)Non-EncryptedAUTH25 (or 587)
Secure (TLS)StartTLS587
Secure (SSL)SSL465
POP3 Server (Incoming Messages)Non-EncryptedAUTH110
Secure (SSL)SSL995

Google Mail – Gmail

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.gmail.comSSL465
smtp.gmail.comStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)pop.gmail.comSSL995
Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings.
Login to your account and enable POP3.

Outlook.com

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.live.comStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)pop3.live.comSSL995

Yahoo Mail

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.yahoo.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.mail.yahoo.comSSL995

Yahoo Mail Plus

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)plus.smtp.mail.yahoo.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)plus.pop.mail.yahoo.comSSL995

Yahoo UK

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.yahoo.co.ukSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.mail.yahoo.co.ukSSL995

Yahoo Deutschland

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.yahoo.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.mail.yahoo.comSSL995

Yahoo AU/NZ

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.yahoo.com.auSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.mail.yahoo.com.auSSL995

O2

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.o2.ie25
POP3 Server (Incoming Messages)pop3.o2.ie110

O2.uk

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.o2.co.uk25
POP3 Server (Incoming Messages)pop3.o2.co.uk110

AT&T

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.att.yahoo.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.att.yahoo.comSSL995

NTL @ntlworld.com

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.ntlworld.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop.ntlworld.comSSL995

BT Connect

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)pop3.btconnect.com25
POP3 Server (Incoming Messages)mail.btconnect.com110

BT Openworld

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)mail.btopenworld.com25
POP3 Server (Incoming Messages)mail.btopenworld.com110

BT Internet

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)mail.btinternet.com25
POP3 Server (Incoming Messages)mail.btinternet.com110

Orange

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.orange.net25
POP3 Server (Incoming Messages)pop.orange.net110

Orange.uk

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.orange.co.uk25
POP3 Server (Incoming Messages)pop.orange.co.uk110

Wanadoo UK

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.wanadoo.co.uk25
POP3 Server (Incoming Messages)pop.wanadoo.co.uk110

Hotmail

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.live.comSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)pop3.live.comSSL995

O2 Online Deutschland

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)mail.o2online.de25
POP3 Server (Incoming Messages)pop.o2online.de110

T-Online Deutschland

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)securesmtp.t-online.deStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)securepop.t-online.deSSL995

1&1 (1and1)

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.1and1.comStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)pop.1and1.comSSL995

1&1 Deutschland

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.1und1.deStartTLS587
POP3 Server (Incoming Messages)pop.1und1.deSSL995

Comcast

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.comcast.net587
POP3 Server (Incoming Messages)mail.comcast.net110

Verizon

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)outgoing.verizon.netSSL465
POP3 Server (Incoming Messages)incoming.verizon.netSSL995

Verizon (Yahoo hosted)

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)outgoing.yahoo.verizon.net587
POP3 Server (Incoming Messages)incoming.yahoo.verizon.net110

zoho Mail

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.zoho.comSSL465
IMAP Server (Incoming Messages)pop.zoho.comSSL995

Mail.com

Server:Authentication:Port:
SMTP Server (Outgoing Messages)smtp.mail.comSSL465
IMAP Server (Incoming Messages)pop.mail.comSSL995

Khi bạn nói chưa biết cuộc chơi vẫn còn. Khi bạn nói không biết cuộc chơi sẽ kết thúc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây