Hướng dẩn Backup & Import database trên VPS

428
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Chào các bạn, nếu các bạn muốn thao tác Backup & Restore bằng lệnh command line thì bài viết này sẽ hướng dẩn chi tiết các bạn thực hiện việc đó

1/ BACKUP DATABASE

SSH vào VPS sau đó tiến hành với lệnh sau

 mysqldump --opt -u admin_meovat -p admin_meovat > filebackupdatabase.sql

Trong đó:

  • – u admin_meovat : user của database
  • – p admin_meovat : Tên của database
  • filebackupdatabase.sql : Tên file backup muốn lưu
  • –opt : Các tùy chọn mysqldump

backup sql vps

2/ IMPORT DATABASE

Sử dụng lệnh sau

 mysql -u admin_import -p admin_import < filebackupdatabase.sql

Trong đó:

  • – u [admin_import] : user của database
  • – p [admin_import] : Tên của database
  • filebackupdatabase.sql : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

import dataabase vps

VIDEO HƯỚNG DẨN