Hướng dẫn cài đặt Screen và sử dụng Screen trên Linux

by Anh Quân
14 views

AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Screen là gì ?

Screen là một terminal multiplexer, cho phép người dùng truy cập và sử dụng nhiều chương trình đang chạy trên 1 terminal duy nhất hoặc sử dụng terminal từ xa (chẳng hạn như khi sử dụng SSH). Đối với việc sử dụng ssh sẽ giúp bạn vẫn có thể duy trì chương trình đang chạy hoặc chạy nhiều chương trình cùng 1 lúc kể cả sau khi bạn ngắt kết ssh tới server

Cài đặt như thế nào?

Trước tiên bạn cần xem Screen đã được cài đặt trên hệ thống chưa bằng lệnh sau

which screen

Nếu kết quả trả về /usr/bin/screen là hệ thống đã cài đặt rồi.

Nếu kết quả trả về /usr/bin/which: no screen in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin) thì chưa cài đặt

install screen

1. Cài trên Centos

Với hệ điều hành Centos bạn thực hiện cài đặt bằng lệnh sau

yum install screen -y

install screen dotrungquan

2. Với Ubuntu bạn dùng lệnh sau

apt-get install screen

Cách sử dụng Screen

Sau khi đã cài đặt lên hệ thống, các bạn sử dụng lệnh sau để tạo một cửa sổ screen bên trong một terminal như sau.

screen

Nếu bạn muốn gán tên cho cửa sổ đó để nhận biết bạn dùng lệnh sau.

screen -S tencangan
VD: screen -S dotrungquan
Kiểm tra các screen hiện tại đang có bằng lệnh
screen -ls

Truy cập vào screen đã tạo trước đó bằng cách lệnh sau với các trường hợp.

  • Trường hợp nếu chỉ có 1 screen
screen -r
  • Trường hợp có nhiều screen
screen -x tenscreen
Cách tắt screen bằng phím tắt và lệnh
  • Phím tắt

Bạn nhấn đồng thời tổ hợp phím ctrl +ad

  • Lệnh
screen -S tenscreen -X quit

 

Bạn sẽ thích bài viết này

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Chuyển nhượng tên miền: meovatwindows.comLiên hệ
+ +