Hướng dẫn cập nhật DNS domain GoDaddy

352
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cập nhật DNS cho domain tại GoDaddy.

1/ Trỏ bản ghi DNS

Truy cập vào quản trị tại GoDaddy => Manager
dns godaddy 1

Tại giao diện bên dưới, click vào “Add” để thêm các bản ghi (Record A, MX, TXT…)

dns godaddy 2
dns godaddy 3

Chọn Record cần thiết lập

dns godaddy 4

Sau khi trỏ về IP => Save để thực thi

2/ Cập nhật Nameserver (NS)

Chọn domain => Manager để vào quản trị domain

dns godaddy 1

Chọn Change để thay đổi Nameserver

dns godaddy 5

Tại đây bạn nhập Nameserver cần thay đổi vào.dns godaddy 6

Sau khi cập nhật bạn có thể vào link bên dưới để kiểm tra xem domain đã cập nhật Record chưa.