Hướng dẩn fix lỗi 404 sau khi chuyển hosting

618
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Chào bạn, một vài trường hợp sau khi bạn thực hiện upload dữ liệu lên lại hoặc chuyển hosting từ hosting này sang hosting khác và truy cập site home bình thường, các site con bị báo lỗi 404. Thì trường hợp này bạn có thể kiểm tra và thực hiện chỉnh sửa như sau.

CÁCH 1: Chỉnh đường dẫn tĩnh

Bước 1: Truy câp vào admin của WordPress chọn Cài đặt => Đường dẩn tĩnh
fix 404 1
Bước 2: Chọn Tùy biến xong tiến hành save lại để hoàn tất
fix 404 2
CÁCH 2: Chỉnh sửa trong file .htaccess

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
  • Dành cho WordPress Multisite
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Sau khi save lại bạn thực hiện xóa cache trình duyệt và reload lại để kiểm tra nhé!

Chúc bạn thực hiện thành công!