SSH Key là gì? Hướng dẫn sử dụng SSH Xshell

780
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

SSH KEY LÀ GÌ? 

SSH Key bạn cứ hiểu đơn giản là một phương thức chứng thực người dùng truy cập bằng cách đối chiếu giữa một key cá nhân (Private Key) và key công khai (Public Key).

Private key và Public key luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau để nó có thể nhận diện lẫn nhau. Mình nói vậy cho bạn dễ hình dung nhé, khi tạo một SSH Key thì bạn sẽ có cả 2 loại key này. Sau đó bạn mang cái public key bỏ lên máy chủ của bạn, còn cái private key bạn sẽ lưu ở máy và khi đăng nhập vào server, bạn sẽ gửi yêu cầu đăng nhập kèm theo cái Private Key này để gửi tín hiệu đến server, server sẽ kiểm tra xem cái Private key của bạn có khớp với Public key có trên server hay không, nếu có thì bạn sẽ đăng nhập được.

Nội dung giữa Private Key và Public Key hoàn toàn khác nhau, nhưng nó vẫn sẽ nhận diện được với nhau thông qua một thuật toán riêng của nó.

Bạn cứ hình dung Private Key là chìa khóa, còn Public Key là ổ khóa.

Thành phần chính của một SSH Key

Khi tạo ra một SSH Key, bạn cần biết sẽ có 3 thành phần quan trọng như sau:

  • Public Key (dạng file và string) – Bạn sẽ copy ký tự key này sẽ bỏ vào file ~/.ssh/authorized_keys trên server của bạn.
  • Private Key (dạng file và string) – Bạn sẽ lưu file này vào máy tính, sau đó sẽ thiết lập cho PuTTY, WinSCP, Xshell,..để có thể login.
  • Keypharse (dạng string, cần ghi nhớ) – Mật khẩu để mở private key, khi đăng nhập vào server nó sẽ hỏi cái này.

I. Cách tạo SSH Key

Mình thực hiện trên Xshell, Mở Xshell lên và Click vào Tools => User Key Manager

Tạo SSH Key VPS

Click vào Generate để tạo
Tạo SSH như thế nàoChọn Key Type kiểu RSA, Key Length chọn 2048 hoặc 4096 => Next
 Cách tạo SSH key Click Next
 đăng nhập ssh key

  • Key name: Nhập tên tùy ý
  • Passphrase: Bạn nhập pass vào, pass này sẽ nhập khi bạn truy cập vào vps với khóa

 ssh key xshell Bạn click Save as a file để lưu public key lại => Finish
 ssh key putty Tạo hoàn tất, bạn sẽ thây Privakey Key ở định dạng ppk, bạn có cần Export ra và lưu lại, để sử dụng ở thiết bị khác.
 Tạo SSH như thế nào

II. Cách thêm SSH Key và truy cập

Sau đó bạn SSH vào vps và thực hiện tạo thư mục và file như sau

mkdir ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

 Tạo SSH như thế nào Bạn vào file authorized_keys và dán public key đã tạo trước đó vào

Lệnh:

vi ~/.ssh/authorized_keys

 Tạo SSH như thế nào

Bây giờ bạn out ra và truy cập vps với SSH KEY như sau

  • Chọn Public key
  • User Key: Chọn User đã tạo trước đó
  • Passparase: Nhập pass lúc tạo SSH Key vào

 Tạo SSH như thế nào

Hoàn tất rồi nhé
 Tạo SSH như thế nào

 

Chúc bạn thực hiện thành công!

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ttson24
ttson24
1 year ago

Khi mình dùng Winscp kết nối đến server linux với ssh key. Mặc định là sau khi connect thành công thì nó sẽ redirect vào thư mục của user mà mình vừa đăng nhập.
Hiện tại mình muốn set đường dẫn này về thư mục source thì có được không vậy. Cách làm thế nào vậy. Xin hướng dẫn giúp.
Ví du:

Blockquotes default: /home/user
muốn thay đổi thành
/home/sites/site name