Các sử dụng .htaccess redirect www sang non-www và ngược lại

107
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Thông thường người ta thích url có www, và sử dụng .htacess để trỏ tất cả url từ non-www về www như sauThông thường người ta thích url có www, và sử dụng .htacess để trỏ tất cả url từ non-www về www như sau

1. Sử dụng www

Thông thường người ta thích url có www, và sử dụng .htacess (đặt ở thư mục gốc của website như public_html) để trỏ tất cả url từ non-www về www như sau (giả sử tôi có website là dotrungquan.info):

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301]

Thông số $1 ở dòng cuối cùng rất quan trọng, nó sẽ giữ nguyên địa chỉ url cho bạn và chỉ loại bỏ www:

https://dotrungquan.info/index.php?my_query_string=abcd sẽ được redirect về:
https://dotrungquan.info/index.php?my_query_string=abcd

2. Ngược lại, nếu không muốn có www

  • Để địa chỉ url ngắn hơn, dễ nhận diện thương hiệu hơn) thì có thể redirect từ www về non-www như sau trong file public_html/.htaccess:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.yourdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://yourdomain.com/$1 [L,R=301]

Tương tự như trường hợp số 1, chúng ta cũng phải bao gồm $1 ở dòng cuối cùng để url chính được bảo toàn:

http://dotrungquan.info/index.php?my_query_string=abcd sẽ được redirect về:
https://dotrungquan.info/index.php?my_query_string=abcd

Trong cả 2 trường hợp, thông số 301 rất quan trọng, nó có ý nghĩa là redirect permanent (đổi địa chỉ vĩnh viễn), do vậy không được bỏ thông số này đi.

3. Sự giống nhau và không giống nhau:

Hầu hết các website, địa chỉ có www hoặc không có www đều trỏ đến cùng 1 website. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng địa chỉ www cho 1 website, và không có www (non-www) cho 1 website khác bằng cách cấu hình bản ghi trong phần quản lý tên miền.

4. Sử dụng địa chỉ có www hay không có www?

Thông thường máy tìm kiếm (Search engine) đều hiể địa chỉ www và không có www là 2 địa chỉ khác nhau, và mỗi địa chỉ có thể có page rank khác nhau. Nếu sử dụng cả 2 (mà không redirect 301) thì đương nhiên thứ hạng của địa chỉ đó bị giảm đi so với sử dụng 1 địa chỉ chính và redirect 301 địa chỉ còn lại.
Để SEO tốt hơn thì bạn nên chọn 1 địa chỉ để sử dụng. Sử dụng địa chỉ có www hoặc không có www mang tính cá nhân chứ không phải lý do kỹ thuật.

5. Lý do sử dụng www và non-www:

Sử dụng địa chỉ có www: Nó giúp nhận diện địa chỉ như 1 địa chỉ web (điển hình là trong file MS Word, nếu bao gồm www thì word có thể tự nhận dạng đó là địa chỉ, nếu không có www thì phải bao gồm http:// MS Word mới nhận dạng được), đặc biệt khó nhận dạng khi tên miền có đuôi mở rộng không phải là .com, .net, .info…
Sử dụng địa chỉ không có www (non-www): Giúp địa chỉ ngắn hơn, đặc biệt là với sub-domain. Lý do tiếp theo là www thực sự không cần thiết. Nhiều người cảm thấy không có www giúp địa chỉ web nhìn rõ ràng hơn.

=> nếu tên miền dài thì nên bỏ www, vì nếu gắn cả www thì tên miền sẽ rất dài.
=> Chỉ nên sử dụng 1 trong 2 phiên bản có www và không có www.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments