Trang chủ VestaCP How to downgrade PHP7x to PHP5.6 CentOS

How to downgrade PHP7x to PHP5.6 CentOS

218
1
Chia sẻ
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Vấn đề nâng cấp và hạ cập phiên bản php đã quá quen thuộc, vì không phải mã nguồn website của bạn lúc nào cũng chạy tốt phiên bản php cao nhất, và bản mới nhất hiện tại là PHP 7.4.

Trong bài viết này mình hướng dẫn bạn downgrade PHP7x to PHP5.6 tức hạ cấp PHP 7x xuống 5x và cụ thể mình hạ từ 7.4 xuống 5.6 cho website hoạt động tốt hơn.

Trước tiên kiểm tra phiên bản hiện tại bằng lệnh php -v

[[email protected] ~]# php -v

How to downgrade PHP7x to PHP5.6 CentOS

Ảnh trên mình kiểm tra phiên bản đang là 7.4 quá cao so với yêu cầu của website mình là 5.6

Để downgrade PHP bạn cần stop webserver, stop apache or nginx và stop services httpd

[[email protected] ~]# service httpd stop
Redirecting to /bin/systemctl stop httpd.service

Sau khi stop xong bạn cài php56 và các gói, extension cần thiết, trong lúc cài đặt sẽ hiện Is this ok [y/d/N] thì bạn chọn Y nha, Y là bằng Yes.

[[email protected] ~]# yum install php56 yum --enablerepo=remi-php56 install php56-php php56-php-pear php56-php-bcmath php56-php-pecl-jsond-devel php56-php-mysqlnd php56-php-gd php56-php-common php56-php-fpm php56-php-intl php56-php-cli php56-php php56-php-xml php-php-opcache php56-php-pecl-apcu php56-php-pecl-jsond php56-php-pdo php56-php-gmp php56-php-process php56-php-pecl-imagick php56-php-devel php56-php-mbstring
Tiếp đến bạn hãy remove thư mục php này đi, kiểm tra và start services lên
rm -rf /usr/bin/php
ln -s /usr/bin/php56 /usr/bin/php
service httpd restart

How to downgrade PHP7x to PHP5.6 CentOS

Như vậy là đã hoàn tất, quá đơn giản đúng không nào.

 

Khi bạn nói chưa biết cuộc chơi vẫn còn. Khi bạn nói không biết cuộc chơi sẽ kết thúc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây