Hướng dẫn sử dụng aaPanel CLI

130
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Có một công cụ ở aaPanel mà mình rất thích đó là CLI, cũng giống như các control khác ngoài giao diện ra còn có thể tương tác qua CLI. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn các chức năng CLI của aaPanel.

Để thực hiện được bạn cần SSH vào máy chủ server/vps và nhập lệnh bt như ảnh đính kèm bên dưới.

[root@aapanel ~]# bt

dotrungquan 2020 07 13 at 10.35.35

Tại đây bạn sẽ thấy menu quản lý, rất chi tiết và dể sử dụng, bạn muôn sử dụng chức năng nào chỉ cần nhập vào số thứ tự tương ứng là được.

 1. Restart panel: Chức năng này sẽ khởi động lại control aaPanel
  CleanShot 2020 09 27 at
 2. Stop panel: Chức năng này sẽ stop (dừng) control aaPanel
 3. Start panel: Chức năng này sẽ start (mở) control aaPanel
 4. Reload panel: Chức năng này sẽ tải lại control aaPanel
 5. Change panel password: Nếu bạn quên mật khẩu control panel bạn dùng chức năng này để reset lại pass.
 6. Change panel username: Chức năng để change lại tên user
 7. Forcibly change MySQL root password: Dùng để thay đổi pass root MySQL
 8. Change panel port: Port mặc định là 8888 bạn có thể thay đổi port khác với chức năng này
 9. Clear panel cache: xóa cache panel
 10. Clear login limit: Nếu đã bị giới hạn login bạn hãy sử dụng tùy chọn này để reset về mặc định
 11. Cancel entrance limit:
 12. Cancel domain binding limit
 13. Cacel IP access limit
 14. View panel default info
 15. Clear system rubbish
 16. Repair panel (check for errors and update panel files to the latest version)
 17. Set log cutting on/off compression
 18. Set whether to save a historical copy of the file
 19. #
 20. #
 21. #
 22. Display panel error log
 23. Turn off BasicAuth authentication
 24. Turn off Google Authenticator
 25. Set whether to back up the panel automatically

 

Tham khảo:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments