Hướng dẫn cài đặt và quản trị CyberPanel

738
AZDIGI Hosting Số 1 Việt Nam

Phần lớn các nhà cung cấp Shared Hosting đều sử dụng phần mềm quản lý Hosting là cPanel, Direct Admin. Tuy nhiên chúng đều là những phần mềm thương mại và chi phí bỏ ra mỗi tháng để sử dụng vô cùng đắt đỏ. Nếu bạn là 1 người dùng cá nhân, có 1 vps hay dedicated server, nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng command line hoặc muốn sử dụng 1 phần mềm quản lý Hosting cho đơn giản và tiện dụng. Vậy mình xin giới thiệu 1 phần mềm quản lý Hosting mới là CyberPanel.

I. Giới thiệu CyberPanel – Web Hosting Control Panel

Giới thiệu CyberPanel – một web hosting control panel miễn phí được phát triển và hỗ trợ bởi OpenLiteSpeed. có nhiều tính năng, tốc độ, hỗ trợ SSL miễn phí. CyberPanel có 2 phiên bản miễn phí và thương mại.

II. Các tính năng CyberPanel

 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả Tiếng Việt
 • Giao diện web hiện đại, hỗ trợ responsive cho mobile
 • Hỗ trợ OpenLiteSpeed hoặc LiteSpeed Enterprise.
 • Hỗ trợ nhiều loại Cache: Memcached và Redis.
 • Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP.
 • Hỗ trợ CSDL MariaDB, MySQL
 • Hỗ trợ tự động gia hạn miễn phí SSL – Let’s Encrypt.
 • Tích hợp sẵn Lightweight DNS Server, Email Server ( Rainloop Webmail ), giao diện Command Line, FirewallD, SpamAssassin, ModSecurity, …
 • Cài đặt WordPress, Drupal, Magento, .. chỉ trong một click chuột.
 • Hỗ trợ Git ( Github, Gitlab )

III. Cấu hình tối thiểu để cài đặt

 • HDH Centos 7.x (Phiên bản CentOS Minimal được khuyến nghị)
 • Python 2.7
 • RAM bằng hoặc hơn 1024MB
 • Dung lượng bằng hoặc hơn 10GB Disk Space

IV. Hướng dẫn cài đặt CyberPanel

Để cài đặt CyberPanel, bạn cần sử dụng root. (Không làm việc với User có quyền sudo)

1. Cài đặt

Để cài đặt chúng ta sử dụng command sau. Đây là lệnh cài đặt phiên bản miễn phí, nó sẽ không yều cầu nhập bất cứ license gì khi cài đặt cả.
Bạn nhớ yum update hệ thống với lệnh và bạn chú ý các phần mình tổ màu Đỏ nhé.
[root@sv ~]# yum update -y
[root@sv ~]# sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 1304 100 1304  0   0  1348   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1348
Checking and installing curl and wget

~~~~~~~~~~
Github URL: github.com/usmannasir/cyberpanel
Github Content URL: raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel
Github Branch: v2.0.3
~~~~~~~~~~

Initializing...

Valid IP detected...

Checking server...

Checking OS...

Detecting CentOS 7.X...

Checking virtualization type...

Checking root privileges...


You are runing as root...

		CyberPanel Installer v2.03

 1. Install CyberPanel.

 2. Addons and Miscellaneous

 3. Exit.


 Please enter the number[1-3]: 1 <== Nhập vào 1

		CyberPanel Installer v2.03

 RAM check : 92/3789MB (2.43%)

 Disk check : 1/33GB (6%) (Minimal 10GB free space)

 1. Install CyberPanel with OpenLiteSpeed.

 2. Install Cyberpanel with LiteSpeed Enterprise.

 3. Exit.


 Please enter the number[1-3]: 1 <== Nhập vào 1


Install Full service for CyberPanel? This will include PowerDNS, Postfix and Pure-FTPd.

Full installation [Y/n]: y <= Chọn Y để cài các dịch vụ

Full installation selected...

Do you want to setup Remote MySQL? (This will skip installation of local MySQL)

(Default = No) Remote MySQL [y/N]: n <= Chọn n để bỏ qua cài đặt remote sqlnếu không sử dụng

Local MySQL selected..

Press Enter key to continue with latest version or Enter specific version such as: 1.9.4 , 2.0.1 , 2.0.2 ...etc


Branch name set to v2.0.3

Please choose to use default admin password 1234567, randomly generate one (recommended) or specify the admin password?
Choose [d]fault, [r]andom or [s]et password: [d/r/s] r <= Nhập r để random passwd

Admin password will be provided once installation is completed...


Do you wish to install Memcached extension and backend?
Please select [Y/n]: y <= Chọn Y để cài các dịch vụ Memcached

Do you wish to install Redis extension and backend?
Please select [Y/n]: y <= Chọn Y để cài các dịch vụ Redis

Would you like to set up a WatchDog (beta) for Web service and Database service ?
The watchdog script will be automatically started up after installation and server reboot
If you want to kill the watchdog , run watchdog kill
Please type Yes or no (with capital Y, default Yes):
Y <= Chọn Y để đồng ý
Sau đó bạn chờ ít phút để hệ thống chạy tự động cài đặt. Tùy theo cấu hình máy chủ mà thời gian sẽ diễn ra nhanh hay chậm. Thông thường mình mất 30 phút để hoàn tất và mình hay cho chạy trong screen để phòng trường hợp bị ngắt mạng hoặt máy tắt đột ngột.

2. Các bước cần thực hiện sau cài đặt

2.1. Thay đổi mật khẩu của Panel Admin.

Nếu chọn mật khẩu mặc định khi cài đặt thì chúng ta có thể thay đổi mật khẩu của admin bằng command sau:
adminPass <your_password>

3. Truy cập tới CyberPanel

Truy cập tới đường dẫn https:<IP Address>:8090 với user là admin và mật khẩu bạn đã thay đổi.

"HướngHướng dẫn cài đặt CyberPanel 4. Cấu hình CyberPanel

4.1. Thay đổi địa chỉ IP mặc định

Lưu ý: Chỉ sử dụng khi bạn đổi IP máy chủ.

Sửa file: /etc/cyberpanel/machineIP

4.2. Thay đổi giới hạn Upload cho PhpMyadmin

Giá trị mặc định để upload CSDL trong PhpMyadmin của CyberPanel chỉ là 2M (mặc định của php). Để tăng giá trị này lên, các bạn vào mục Server => PHP => Basic => Chọn PHP Version 7.0
Setting các tham số như ảnh bên dưới.
 • upload_max_filesize
 • post_max_size
Rồi bấm Save Changes để lưu lại.
Hướng dẫn cài đặt CyberPanel
Truy cập vào server thông quá SSH
Chạy lệnh để restart lại lscpd service
systemctl restart lscpd

Video Hướng dẫn

Xem thêm:

Chúc bạn thực hiện thành công!

ư

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments